Κατασκηνώσεις Φτελιό
Παραθαλάσσιες Κατασκηνώσεις Στέγης Παιδιού Κοζάνης στον Πτελεό Μαγνησίας